Ons aanbod

Met opzet geven wij U geen lijst van verzekeringen dewelke wij u kunnen aanbieden.

Zowel voor Marine als Non-Marine verzekeringen kennen wij het vertrouwen van eersterang binnen- en buitenlandse verzekeraars voor het ganse aanbod van verzekeringen.

U kent ons credo, ‘van auto tot zeeschip’, van ‘A’ tot ‘Z’.

Hierbij bieden wij U in niet enkel polissen aan.

In eerste instantie analyseren wij Uw situatie, Uw contracten en toetsen deze aan de Internationale- en Nationale wetgevingen, richtlijnen en gebruiken.

Slechts aansluitend informeren wij U inzake de overblijvende risico’s dewelke kunnen gedekt worden door een verzekeringspolis.

Enkel zo voorkomt U “dubbele verzekeringspolissen”, het risico van niet-dekking tussen twee of meer polissen, of het aanhouden van verzekeringslimieten waar ze niet nodig zijn.