MIFID gedragregels

Ons kantoor respecteert de gedragsregels voor tussenpersonen.

In onze adviesverlening werken wij steeds op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Wij vragen voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten worden beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u. U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

Ons kantoor is erkend onder F.S.M.A.-nummer 102762A

Klachten: bij eventuele klachten kan u steeds terecht op ons algemeen emailadres info@avaverzekeringen.be