Onze meerwaarde

U kent bij ons een vast contactpersoon, dit zowel voor productie, schade als boekhoudkundige zaken.

Iets moeilijk telefonisch af te handelen? Wij komen graag tot bij U, uiteraard bent U steeds welkom op ons kantoor.

Een efficiënte schade-afhandeling stoelt op de samenwerking van Uzelf met ons kantoor, samen met expert.

Ons kantoor is dan ook 24/24-7/7 bereikbaar in geval van schade.

Herstellers worden, enkel op Uw verzoek, rechtstreeks door ons voldaan dit van voorschot- tot eindfactuur.

Onze administratie met verzekeraars is er op gericht dat wij tot vergoeding kunnen overgaan zonder dat de effectieve gelden op onze rekening zijn toegekomen.